לתרומת לחם וחלב חייגו עכשיו

מה כדאי לומר לפני התרומה?

כדאי לומר לפני התרומה את הנוסח הבא: "הריני מפריש/ה מעות אלו לצדקה, עבור פת לחם לעני, לישועת פלוני בן פלוני".