לתרומת לחם וחלב חייגו עכשיו

מהי סגולת החפץ חיים?

סגולת החפץ חייםמובא בשם רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל, בעל הספר ה'חפץ חיים' המפורסם, כי בעת שהיה חולי בביתם, אימו הרבנית ע"ה הייתה אופה 18 כיכרות לחם ומחלקת לעניים, ותוך זמן קצר החולי היה נעלם כלא היה. סגולת החפץ חיים, שמקורה כסגולה לבריאות, התבררה כסגולה לכל דבר, כאשר אנשים רבים שהיו צריכים ישועה, רפואה, זיווג או פרנסה, תרמו ח"י כיכרות לחם לעניים, וראו ישועות מעל הטבע.

מכיוון שאנו מחלקים גם כיכרות לחם וגם חלב, סכום התרומה הינו 180 ש"ח. בסכום זה אנו מחלקים 18 כיכרות לחם ו-18 שקיות חלב כתרומה למשפחות נזקקות, ואותן משפחות מעתירות בעבור התורם לישועה ולהצלחה. במעמד התרומה ניתן למסור שמות לתפילה, להצלחה ולכל בקשה אחרת.